PTPTN

Skim Pembiayaan Pendidikan PTPTN diwujudkan bagi tujuan untuk memberi pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) tempatan. Pembiayaan pendidikan ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian yuran pengajian dan juga kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Sekali gus, membuka lebih banyak peluang kepada semua golongan pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi.

Kemudahan pembiayaan pendidikan PTPTN adalah terbuka kepada pelajar yang menyambung pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tempatan sahaja. Ianya selaras dengan Seksyen 2, Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) iaitu Institusi Pendidikan Tinggi yang ditubuhkan di bawah:

  • Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971;
  • Akta Institut Teknologi MARA 1976;
  • Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996;
  • Politeknik yang ditubuhkan dan disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta Pendidikan 1996; dan
  • Mana-mana institusi pendidikan tinggi lain yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan 1996 dan yang ditentukan oleh Menteri sebagai suatu institusi pendidikan tinggi.

Skop Pembiayaan Pendidikan
Skop pembiayaan pendidikan mengikut peringkat pengajian bagi IPTA/ IPTS/ Politeknik adalah seperti berikut:

Peringkat Pengajian Kategori IPT Yang Dibiayai
Diploma Sepenuh Masa IPTA, Politeknik dan IPTS
Diploma Separuh Masa IPTA, Politeknik dan IPTS*
Diploma PJJ IPTA
Diploma Lanjutan IPTA dan Politeknik
Ijazah Pertama Sepenuh Masa IPTA dan IPTS
Ijazah Pertama Separuh Masa IPTA dan IPTS*
Sarjana Sepenuh Masa/ Separuh Masa/ PJJ IPTA
Doktor Falsafah Sepenuh Masa/ Separuh Masa/ PJJ IPTA
Kursus Profesional Sepenuh Masa/ Separuh Masa/ PJJ IPTA

Nota:
* Pembiayaan pendidikan dikhususkan kepada pelajar IPTS di UNITEM, UNITAR, Wawasan Open University dan Asia E University.