Ijazah Sarjana Muda

Ijazah Sarjana Muda

Berikut adalah senarai program-program peringkat Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan di ICT. Semua program ditawarkan ini diperakukan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE)dan dijalankan dengan kerjasama universiti-universiti awam dan swasta terkemuka di Malaysia. Program-program ini juga mendapat sokongan penuh dari pelbagai agensi pemberi pembiayaan pengajian tinggi di Malaysia seperti Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA).

Contact Information
Bahagian Promosi dan Kemasukan
Stay in Touch

Our Courses