Diploma

Diploma

Berikut adalah senarai program-program peringkat Diploma yang ditawarkan di ICT. Semua program ditawarkan ini diperakukan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE), serta mendapat sokongan penuh dari pelbagai agensi pemberi pembiayaan pengajian tinggi di Malaysia seperti Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA).

Contact Information
Bahagian Promosi dan Kemasukan
  • 04-866 4903 / 04-866 7785 / 04-866 0502
  • admission@kict.edu.my
  • Island College of Technology
    Sungai Rusa,
    11000 Balik Pulau,
    Pulau Pinang,
Stay in Touch

Our Courses