DIPLOMA PENGURUSAN

Tahap MQF : Diploma
Jam Kredit Keseluruhan : 91
Bidang Pengajian : Pengurusan dan Pentadbiran
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
Mod Pengajian : Sepenuh masa
Kaedah Pengajaran : Kuliah/tutorial/kerja makmal/pembelajaran kendiri
Tempoh Pengajian : 3 tahun (6 semester)

Objektif Program:

 • Membolehkan graduan mengaplikasi kemahiran mereka dalam membantu merancangan, menyusun, mengawal dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang teori-teori dan teknik-teknik yang dipelajari dalam bidang pengurusan.
 • Menghasilkan graduan yang mempunyai kecekapan asas dalam pengurusan bagi menyelesaikan masalah secara logik, kreatif dan analitikal berdasarkan fakta-fakta dan idea yang kukuh.
 • Menghasilkan graduan yang mampu untuk bertindak balas dan bersedia untuk menyesuaikan diri persekitaran yang berubah dan dapat belajar secara kendiri dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran baru.
 • Menghasilkan graduan yang bermotivasi tinggi, berdisiplin dan beretika.

Hasil Pembelajaran Program:

Pada akhir program ini, graduan akan dapat:

 • menggunakan teori-teori, teknik dan kemahiran terutamanya dalam bidang pengurusan;
 • menggunakan kemahiran dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan akademik dan kerjaya;
 • berkomunikasi secara berkesan dengan rakan-rakan, pelanggan, pegawai atasan dan masyarakat;
 • memperlihatkan kerja berpasukan, interpersonal, kemahiran keusahawanan dan sosial;
 • memperlihatkan profesionalisme serta pertimbangan sosial dan etika yang selaras dengan prinsip-prinsip etika dan undang-undang.
Struktur Kursus
Senarai kursus ditawarkan dalam program ini:

Semester 1 Semester 2
 • Prinsip Pengurusan
 • Konsep dan Kemahiran Komputer
 • Foundation English I
 • Pendidikan Islam / Moral
 • Pemikiran Kritis
 • Prinsip Pemasaran
 • Prinsip Perniagaan
 • Matematik Perniagaan
 • Foundation English II
 • Pengenalan Multimedia
Semester 3 Semester 4
 • Komunikasi Perniagaan
 • Mikroekonomi
 • Prisip Perakaunan
 • Statistik Perniagaan
 • Preparatory For MUET
 • Pengenalan Internet
 • Perakaunan Kewangan
 • Undang-undang Perniagaan
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan
 • Pengajian Malaysia
 • Makroekonomi
Semester 5 Semester 6
 • Perlakuan Organisasi
 • Perakaunan Pengurusan
 • Prisip Kewangan
 • Perhubungan Awam
 • Public Speaking
 • Bahasa Kebangsaan
 • Pengurusan Operasi
 • Keusahawan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Prinsip Pengurusan Strategik
 • Professional and Organizational English
Common Module Specialized Module MPU Subjects
 • Principles of Management
 • Computer Concepts and Skills
 • Introduction to Multimedia
 • Introduction to Internet
 • Foundation English I
 • Foundation English II
 • Preparatory for MUET
 • Public Speaking
 • Professional & Organizational English
 • Critical Thinking
 • Principles of Marketing
 • Business Mathematics
 • Business Communication
 • Principles of Accounting
 • Financial Accounting
 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Entrepreneurship
 • Human Resource Management
 • Principles of Strategic Management
 • Business Research Method
 • Principles of Business
 • Business Statistics
 • Organizational Behavior
 • Principles of Finance
 • Managerial Accounting
 • Operation Management
 • Public Relations
 • Business Law
 • Malaysian Study II
 • Leadership
 • Family Institutions in Malaysia
 • Project Management

Syarat Kemasukan
 • SPM 3 Kredit termasuk Bahasa Melayu

Peluang Pekerjaan

Bidang pekerjaan setelah tamat pengajian:

  Graduan boleh bekerja sebagai:

 • Eksekutif Pemasaran
 • Penolong Pengurus
 • Eksekutif Pentadbiran
 • Penolong Pengurus Pentadbiran
 • Pembantu Perakaunan
 • Pembantu Sumber Manusia
 • Penolong Pegawai dalam sektor kerajaan / swasta
 • Usahawan
  Graduan juga boleh meneruskan pengajian dalam bidang:

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
 • Ijazah Srajana Muda Pengurusan Sumber Manusia
 • Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan / Kewangan
 • Ijazah Sarjana Muda Insurans

Penajaan

Penajaan Pendidikan

Semua pelajar berkelayakan yang mengikuti program-program diperingkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan di ICT layak memohon penajaan-penajaan berikut:

 • Penajaan Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Penajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

Proses permohonan penajaan pelajar akan diuruskan oleh pihak kolej.

Wang Pendahuluan Pendidikan

Selain dari tajaan-tajaan pendidikan ini, pelajar yang telah ditawarkan untuk mengikuti program-program pengajian di ICT juga layak memohon bantuan-bantuan kewangan berikut untuk tujuan meringankan beban kewangan sewaktu pendaftaran:

 • Pendahuluan MARA
 • Pendahuluan PTPTN

DIPLOMA PENGURUSAN
Course Information
 • MQR CODE:(MQA/FA2393)
 • KPT CODE:(R2/345/4/0057)
Department
Diploma

Related Courses