DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Tahap MQF : Diploma
Jam Kredit Keseluruhan : 91
Bidang Pengajian : Pengurusan dan Pentadbiran
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
Mod Pengajian : Sepenuh masa
Kaedah Pengajaran : Kuliah/tutorial/kerja makmal/pembelajaran kendiri
Tempoh Pengajian : 3 tahun (6 semester)

Matlamat Program:

 • Menghasilkan graduan yang mempunyai kecekapan penuh dalam menggunakan semua instrumen Sumber Manusia di mana-mana organisasi;
 • Menghasilkan graduan yang boleh meneroka teori-teori Pengurusan Sumber Manusia dalam menyumbang kepada keberkesanan organisasi;
 • Menghasilkan graduan yang boleh meneroka bagaimana Sumber Manusia dapat menyumbang kepada pencapaian objektif korporat;
 • Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan berkaitan Pengurusan Sumber Manusia yang sedia ada pada graduan melalui pengaplikasian teori dan amalan.

Objektif Program:

 • menyediakan graduan dengan latihan teori dan pengetahuan praktikal berkaitan amalan Pengurusan Sumber Manusia moden;
 • Membolehkan graduan mengaplikasi kemahiran mereka dalam proses perancangan, memimpin, mengatur dan pengawalan berdasarkan pemahaman mereka tentang teori-teori dan teknik-teknik yang dipelajari dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia;
 • Menghasilkan graduan yang mempunyai kecekapan pengurusan asas dalam menyelesaikan masalah secara logik dan analitikal berdasarkan fakta-fakta dan idea yang kukuh;
 • Menghasilkan graduan yang mampu untuk bertindak balas dan bersedia untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah dan dapat belajar secara kendiri untuk pemerolehan pengetahuan dan kemahiran baru;
 • Menghasilkan graduan yang bermotivasi tinggi, berdisiplin dan beretika.

Hasil Pembelajaran Program:

Pada akhir program ini, graduan akan dapat:

 • menggunakan teori-teori, teknik dan kemahiran terutamanya dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia;
 • melaksana dan mengguna pakai tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang Pengurusan Sumber Manusia;
 • berkomunikasi dan berfungsi dengan berkesan dalam satu pasukan;
 • menyelesaikan masalah dan menimba ilmu terkini secara berterusan;
 • menjadi individu proaktif, berdisiplin dan beretika.
Struktur Kursus
Senarai kursus ditawarkan dalam program ini:

Semester 1 Semester 2
 • Prinsip Pengurusan
 • Aplikasi Komputer
 • Mikroekonomi
 • Foundation English I
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Matematik Perniagaan
 • Teknik dan Kemahiran Pembentangan
 • Foundation English II
 • Prinsip Pemasaran
 • Makroekonomi
 • Pendidikan Islam / Moral
Semester 3 Semester 4
 • Komunikasi Perniagaan
 • Kelakuan Organisasi
 • Kaedah Penyelidikan
 • Rekrutmen
 • Prinsip Perakaunan
 • Perakaunan Kewangan
 • Penilaian Prestasi
 • Multimedia & Internet
 • Academic English
 • Pengurusan Pampasan
 • Pengajian Malaysia
Semester 5 Semester 6
 • Public Speaking
 • Bahasa Kebangsaan
 • Pengurusan Operasi
 • Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 • Pengurusan dan Latihan
 • Pembangunan Kerjaya
 • Pengurusan Sistem Maklumat Kakitangan
 • Perhubungan Industri
 • Perhubungan Awam
 • Pengurusan Strategik
 • English for Specific Purpose
Common Module Specialized Module MPU Subjects
 • Principles of Management
 • Computer Application
 • Multimedia and Internet
 • Organizational Behaviour
 • Foundation English I
 • Foundation English II
 • Academic English
 • Public Speaking
 • English for Specific Purposes
 • Principles of Marketing
 • Business Mathematics
 • Business Communication
 • Principles of Accounting
 • Financial Accounting
 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Public Relations
 • Human Resource Management
 • Strategic Management
 • Research Method
 • Operation Management
 • Presentation Skill and Technique
 • Recruitment Management
 • Performance Appraisal
 • Compensation Management
 • Occupational Safety and Health Management
 • Training Management
 • Career Development
 • Employee Information System Management
 • Industrial Management
 • Malaysian Study II
 • Leadership
 • Family Institutions in Malaysia
 • Project Management

Syarat Kemasukan

 • SPM 3 Kredit termasuk Bahasa Melayu

Peluang Pekerjaan

Bidang pekerjaan setelah tamat pengajian:

Graduan boleh bekerja sebagai

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Penggajian
 • Eksekutif Latihan
 • Eksekutif Rekrutmen
 • Penolong Pengurus Pentadbiran
 • Exsekutif Pentadbiran
 • Penolong Pegawai dalam sektor kerajaan / swasta
 • Eksekutif Perhubungan Awam

Graduan juga boleh meneruskan pengajian dalam bidang:

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan

Penajaan

Penajaan Pendidikan

Semua pelajar berkelayakan yang mengikuti program-program diperingkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan di ICT layak memohon penajaan-penajaan berikut:

 • Penajaan Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Penajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

Proses permohonan penajaan pelajar akan diuruskan oleh pihak kolej.

Wang Pendahuluan Pendidikan

Selain dari tajaan-tajaan pendidikan ini, pelajar yang telah ditawarkan untuk mengikuti program-program pengajian di ICT juga layak memohon bantuan-bantuan kewangan berikut untuk tujuan meringankan beban kewangan sewaktu pendaftaran:

 • Pendahuluan MARA
 • Pendahuluan PTPTN

DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Course Information
 • MQR CODE:(A7328)
 • KPT CODE:(R/345/4/0547)
Department
Diploma

Related Courses