DIPLOMA FARMASI

Tahap MQF : Diploma
Jam Kredit Keseluruhan : 91
Bidang Pengajian : Farmasi
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
Mod Pengajian : Sepenuh masa
Kaedah Pengajaran : Kuliah/tutorial/kerja makmal/pembelajaran kendiri
Tempoh Pengajian : 3 tahun (6 semester)

Objektif Program:

 • Melatih pembantu farmasi yang diiktiraf dan cekap dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan mempraktikkan penjagaan farmaseutikal.
 • Memupuk pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap yang berdedikasi kepada perkhidmatan dan kelakuan yang profesional.
 • Melayakan graduan untuk memasuki perantisan farmasi sebelum pendaftaran sebagai pembantu farmasi profesional.
 • Menyediakan graduan yang layak untuk didaftarkan sebagai pembantu farmasi profesional.
 • Memupuk tabiat pembelajaran sepanjang hayat dan latihan lanjut melalui pendidikan farmasi berterusan.

Hasil Pembelajaran Program:

Pada akhir program ini, graduan akan dapat:

  • Memperoleh pengetahuan teoretikal berkaitan pendispensan ubat-ubatan serta dan juga penggunaan klinikal mereka dalam merawat penyakit yang menjejaskan manusia;
   • Membantu ahli farmasi dalam menyediakan penjagaan farmaseutikal kepada pesakit dengan cara yang berikut:

   • Pendispensan ubat apabila menerima preskripsi;
   • Menyediakan produk farmaseutikal secara spontan;
   • Menyediakan maklumat dadah apabila diminta oleh salah seorang ahli pasukan penjagaan kesihatan;
   • Menilai keperluan berkaitan dadah pesakit;
  • Merancang, berkomunikasi dan melaksanakan pelan penjagaan farmaseutikal berorientasikan pesakit secara kerjasama dengan ahli-ahli pasukan penjagaan kesihatan;
  • Memberi perkhidmatan klinikal seperti Perkhidmatan Nutrisi Parenteral Total, rekonstitusi ubat sitotoksik dan pemantauan dadah terapeutik.
  • Menyokong dan menghargai peranan kerjaya farmasi dalam sistem penjagaan kesihatan secara keseluruhan;
  • Meningkatkan keberkesanan dan kecekapan di tempat kerja;
  • Mematuhi kod etika dan undang-undang yang mengawal amalan farmasi;

Mengiktiraf kepentingan kerahsiaan maklumat dan amalan tanpa diskriminasi;

 • Berusaha untuk mencapai tahap tertinggi dalam bidang masing-masing;
 • Berkomunikasi secara berkesan dengan pesakit dan lain-lain ahli pasukan penjagaan kesihatan bagi memenuhi amalan akauntabiliti dan tanggungjawab;
 • Boleh menggunakan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan pada tahap tanggungjawab di tempat kerja;
 • Berterusan dalam meningkatan peribadi dan profesional melalui pendidikan profesional yang berterusan dalam usaha meningkatkan amalan profesional mereka;
 • Berminat untuk melanjutkan pengajian dan kelayakan yang lebih tinggi dalam bidang farmasi;
 • Mengakui perlunya kolaborasi bidang ilmu selain perubatan dan kesihatan (seperti sains sosial) bagi membangunkan strategi berasaskan penduduk untuk kesejahteraan;
 • Bertanggungjawab dalam penggunaan sumber secara cekap dan mematuhi polisi dan protokol di tempat kerja.

 

Struktur Kursus
Senarai kursus ditawarkan dalam program ini:

Semester 1 Semester 2
 • Konsep Asas Farmasi
 • Kimia Am
 • Matematik
 • Fisiologi Manusia
 • Foundation English I
 • Pengajian Islam / Moral
 • Prinsip Pendispensan
 • Farmaseutik I
 • Biokimia
 • Mikrobiologi
 • Kenalfaham Komputer
 • Farmakologi I
 • Foundation English II
Semester 3 Semester 4
 • Pengenalan kepada Perkhidmatan  Farmasi Klinikal
 • Kimia Organik
 • Farmaseutik II
 • Amalan Penjagaan Farmasi I
 • Preparatory English for MUET
 • Pengajian Malaysia
 • Amalan Penjagaan Farmasi II
 • Farmasi Sosial
 • Analisis Farmaseutikal
 • Communication Skill in Pharmacy
 • Farmakologi II
 • Bahasa Kebangsaan
Semester 5 Semester 6
 • Perubatan Alternatif
 • Pengurusan Farmasi
 • Kosmetik dan Nutraseutikal
 • Amalan Penjagaan Farmasi III
 • Persembahan Promosi dan Penjagaan Kesihatan
 • Pertolongan Cemas dan CPR
 • Professional and Organizational English
 • Latihan Hospital / Industri

Syarat Kemasukan

 • SPM 3 Kredit termasuk Bahasa Melayu dan Kimia/Fizik/Biologi (Aliran Sains), Sains (Bukan Aliran Sains)

Peluang Pekerjaan

Bidang pekerjaan setelah tamat pengajian:

Graduan boleh bekerja sebagai

 • Juruteknik Farmasi di hospital-hospital
 • Juruteknik Farmasi dalam industri/pembuatan farmaseutikal
 • Pembantu Farmasi di premis suncit farmasi dan klinik
 • Wakil farmaseutikal dalam penjualan dan pemasaran farmaseutikal
 • Pembantu penyelidik dalam penyelidikan dan pembangunan tubuh

Graduan juga boleh meneruskan pengajian dalam bidang:

 • Ijazah Sarjana Muda Farmasi

Penajaan

Penajaan Pendidikan

Semua pelajar berkelayakan yang mengikuti program-program diperingkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan di ICT layak memohon penajaan-penajaan berikut:

 • Penajaan Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Penajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

Proses permohonan penajaan pelajar akan diuruskan oleh pihak kolej.

Wang Pendahuluan Pendidikan

Selain dari tajaan-tajaan pendidikan ini, pelajar yang telah ditawarkan untuk mengikuti program-program pengajian di ICT juga layak memohon bantuan-bantuan kewangan berikut untuk tujuan meringankan beban kewangan sewaktu pendaftaran:

 • Pendahuluan MARA
 • Pendahuluan PTPTN

DIPLOMA FARMASI
Course Information
 • MQR CODE:(MQA/FA0290)
 • KPT CODE:(N/727/4/0004)
Department
Diploma

Related Courses